SÖMÜRÜNÜN DİNİ OLMAZ!

Bireylerin ya da toplumsal kümelerin, daha güçsüz bireylerin ya da toplumsal kümelerin emeğini ve kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmaları. Bunu yaparken halkın tüm değer yargılarını kullanmaktan çekinmezler  çünkü toplumsal muhalefetin olmadığı bizim gibi ülkelerde sömürü hep tavan yapmıştır. 10 yıllık Akp iktidarında sömürü çok yukarlara çıkmıştır.12 eylülde bile sendikalı işçi sayısı 3 milyon 600 binken bu sayı çok aşağılara inmiştir çünkü kayıtdışı çalışan işçi sayısı 12 milyona ulaşmıştır. Esas ücret asgari ücret olmasına rağmen bunu dahi ödemedikleri göze çarpıyor ne diyordu Sayın Özal ülkemiz ucuz işçi cenneti olacak diyordu emperyalist tekellere onların devamı olan bu işbirlikçiler aynı yolda tam gaz ilerliyorlar. Ağızlarından Allah kitabı düşürmeyen bu yeni iş adamları hoyratça yoksulların kanını emmektedir bunu yaparken müslüman oldukları göze çarpan bu yeni din tüccarları halkın kutsalını kullanmaktan asla çekinmezler çalıştırdıkları işçilere 450 lira veren öğle yemeği vermeyen bu aç gözlü iş adamları öğle yemeği dahi vermiyorlar ama umreden’de gelmiyorlar çünkü sömürücünün dini, dili milliyeti olmaz milyonlar bir avuç işbirlikçiye köle gibi çalışırlar onlar akşamları aç yatarken bir avuç mutlu azınlık refah içinde yaşar çünkü kapitalizmin özü sömürüye dayanır üretim araçları sadece kapitalistlerde bulunur devlet var gücüyle bu sermaye düzenini korur. Bizde iki türlü sömürü vardır birde devlet dolaylı vergilerle halkın kanını emer buda katmerli sömürüdür. Yurttaş her kullandıkları şeyler için vergi öder örneğin 1 liralık benzini 5 liraya satanlar 4 lirasını vergi olarak öder değer sömürü ise artı değerdir emekçiler çalışmalarının büyük kısmını genel giderleri çıktıktan sonra kalan para kardır son yıllarda çevremizde türeyen bu iş adamlarının dinle yakından uzaktan ilgileri yoktur din sadece bir araçtır çünkü sömürülen kitlelerin uyanmaması gerekir kendileri bu dünyada zevk sefada yaşarken halkı öbür taraf’da mutlu olacaklarına inandırırlar. kendi çocukları yabancı okullarda okurken halkın çocuklarını din ağırlıklara yönlendirirler bakın zulme başkaldırma ve zalimin yanında olma dinde yokken yeni tip dincilerin kıblesi amerika’dır amarika’nın yaptığı hiç bir zulme tepki vermezler hatta onu överler amerika’da yeni bir din yaratmışdır ılımlı islam bu islam emperyalizme biat eden bir anlayıştır biz bu nedenle sömürüye,zulme ,emperyalizme karşıyız çünkü bunlar halkın barışına, dostluğuna karşıdırlar uyanın kendi hakkınız için mücadele edin.