YENİ NESİL EFT-POST ÖZELLİĞİ OLAN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR GELİYOR

Yeni nesil EFT-POS özelliği olan ödeme kaydedici cihazlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenecek kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi’ne veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nca da erişilebilecek özellikleri taşıyacak olan cihazlardır.
11 Nisan 2012 gün ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 69 ve 70 Seri Numaralı Genel Tebliğ, yeni nesil yazarkasalar ile ilgili yükümlülükleri belirlemiştir.

Söz konusu tebliğ özetlenecek olursa;

Önceki Mevzuata Uygun Olarak Onaylanmış Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu ne olacak?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir.

1) Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 Sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31/12/2013 tarihine kadar onaylanabilecektir. Ancak modelleri onaylanan ödeme kaydedici cihazların onay süresi 31/12/2013 tarihinden sonra uzatılmayacaktır.

2) Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tâbi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. 1/1/2014’ten itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin4 4 üncü Bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

01.07.2013 tarihi itibariyle kimler yeni nesil yazarkasa kullanmak zorunda kalacak?

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler 1/7/2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 1/7/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.