SOSYAL BELEDİYECİLİK VE ELMADAĞ BELEDİYESİ!!!

Değerli arkadaşlarım bugün bir haber okudum ve Türkiye’nin içinde bulunduğu kötü durumlara rağmen beni doyasıya güldürdü. Durun haberi size de söyleyeyim hep birlikte gülelim. Yandaş bir derginin yaptığı araştırmalara göre Elmadağ Belediyesi “ Yılın Sosyal Belediyecilik” ödülünü almış. Değerli arkadaşlarım ben size sosyal belediyeciliği ve Elmadağ Belediyesini anlatayım ödülü sizler verin.

İnsanların Belediyelerden talepleri artık yol, su, kanalizasyon değildir, bunlar zaten Belediyelerin asli görevleridir. Yolu, kanalı yapamayacaksın da neyi yapacaksın ki zaten. İnsanlar bunların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif hizmetler istemektedirler. Sosyal Belediyecilik mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen bir modeldir. Kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo – kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir.

1580 sayılı Belediyeler kanunu da belediyelere bu kapsamda pek çok sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluklardan bir kaçını sizinle paylaşmak istiyorum acaba bunlardan hangisini Elmadağ Belediyesi yerine getirdi, taktir sizlerin…

(15.68) Ucuz belediye meskenleri yapmak. Bırakın yeni meskenler yapmak eldekiler satıldı.

(15.81) Engellilerin ulaşım ve sosyal faaliyetlerden yararlanmasını sağlamak. Unutmayalım değerli arkadaşlarım hepimiz birer engelli adayıyız. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü engellilerden oluşmaktadır. Ülkemizde değişik özür gruplarında yaklaşık 10 milyon vatandaşımız var ve onların önlerindeki hiçbir engel kaldırılmış değildir, ilçemizde de durum aynıdır. Engelliler gününde süslü laflar edenler diğer günler bu vatandaşlarımız hatırlamazlar. İlçemizdeki kaldırımlarda engelli iniş ve çıkışları var ama göstermelik yol ve kaldırım arasında yarım metrelik fark var; sağlam adam bile inip çıkamıyor.

(15.33) Halk için kütüphane ve okuma salonları açmak. Elmadağ’da bir kütüphane var gidin bakın içler acısı bir durumda, bırakın yeni yerler açmayı eskisi bakımsızlıktan gidiyor. Haa bu durumda sadece belediyeyi suçlamak yanlış olur toplum olarak okumuyoruz, bu nedenle kötü yöneticileri seçiyoruz ve bir türlü Çağdaş Medeniyetler seviyesine çıkamıyoruz.

(15.54) Gençler için stadyumlar yapmak ve işletmek. Allah var Elmadağ Belediyesinin yanına güzel bir halı saha yapıldı ve sahanın içinde yürüyüş yolu var ancak kapısı kilitli. Şimdi burada amaç hizmet mi para kazanmak mı? Halı sahanın paraları nereye gidiyor belli değil, gençlere o ücret karşılığında hiçbir hizmet sunulmuyor, toplar ve formalar eski, aynı forma ile 100 kişi maç yapıyor, ter kokusundan nefes almak zor. Halk turnuvaları düzenleniyor ama orada da amaç para kazanmak organize sıfır işte en son turnuvada şampiyon olan takıma kupası bile verilemedi, bazı maçlar ortada kaldı. Neden mi? Organize yok al parayı boş ver geriyi…

(15.59) Belediye tiyatrosu, sineması, halk müzeleri… yapmak idame ettirmek ve yaptırıp işletmek. Tiyatro adına 3 yılda 1 oyun sergilendi, belediyenin tiyatro grubu var ve paralar harcanıyor ancak karşılığı nedense yok. Yapılan amfi tiyatronun hali ortada. Amaç sanata destek olmak değil ihtiyaç olduğunda şov yapmak. Sinemaya gelince ilçemizde sinemamız yok sosyal belediyecilik ödülü aldığını söyleyen bir belediye neden sinema yapamaz ki. Müzeye gelince koskoaca Elmadağ müzesi darmaduman edildi. Gidin bakın içler acısı bir durumda.

1580 Sayılı Belediye Kanunu sıraladıklarımdan çok çok fazlasını belediyelere yüklemiştir. Ayrıca 70. Maddesinin 16. fıkrasında bir genelleme yaparak Belediye Meclisinden alınabilecek bir karar ile Belediyelere daha geniş yetkiler vermiştir.

Sosyal Belediyeciliğin önemli bir yönü, kent halkının kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yerel Yönetimler, sivil toplum kuruluşlarını da seferber ederek kültürel alandaki fonksiyonlarını arttırmalıdır. Devlet merkezli bir kültür politikası yerine belediyelerin rehberlik ve öncülük yaptıkları, altyapı gibi gerekli şartları hazırladıkları ve toplumun kendisini ifade edebileceği bir kültürel hayatı hedeflemelidir.Kültür politikası öncelikle belli bir doğruyu ve düşünceyi halkımıza yaymak veya dayatmak yerine, onların düşüncelerini ifade edebilecekleri bir zemin sunabilmek şeklinde olmalıdır.Kültür Politikamız çok seslilik ve çoğulculuk üzerine oturmalıdır. Kültürde asıl olan tüm toplumsal kesimlerin varlık alanı bulabilmesidir.Sosyal belediyecilik anlayışını geliştiren belediyeler her türlü kesimden düşünür, araştırmacı, sanatçı ve kültür adamlarının faaliyetlere katılımının sağlanmasını önemsemelidir. Peki ilçemizin böyle bir kültür politikası var mı tabi ki de yok. Kültür festivalinde kültürün harfi bile yok.

Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir, ilçemiz de aynı şekilde fazla genç nüfusa sahip. Bu potansiyelin iyi değerlendirilebilmesi için gençlerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri ve bir takım olumsuzluklara kapılmadan sosyalleşmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla kurulacak gençlik merkezleri hem kollayıcı, hem yönlendirici ve eğitici çok boyutlu fonksiyonlar görebilecektir.Gençlere; katkıda bulunma, açık iletişim ve diyalog, ortak çalışmalar yapma, genç, aile ve toplum arasında etkili bağlar kurma, gençlerle beraber merkezden kente yayılan aktivite programlar geliştirme, nitelikli insan olarak gençleri yetiştirme, sorun çözme becerisini geliştirme ve madde bağımlılığı alanında koruyucu önleyici bilimsel çalışmalar yapmak belediyelerin temel ilkeleri arasında olmalıdır. Tabi bu gençlik merkezleri gençlerimize basma kalıp bir ideolojiyi değil, özgürce düşünceyi öğretmelidir. Gençlerin sosyal bir birey olarak topluma entegre olması hatta topluma önder olması sağlanmalıdır. Ancak ilçemizde gençler neredeyse sahipsiz bir vaziyettedir. Uyuşturucu madde kullanımı neredeyse ilk öğretime düşmüş durumda. Geleceğimizin güvencesi gençler güvence altında değil. Kullanabilecekleri bir sosyal alan yok onlar da akan bir nehrin üzerindeki saman çöpleri gibi bir o tarafa bir bu tarafa savruluyor.

Neyse değerli arkadaşlarım lafı fazla uzattım. İşte sosyal belediyeciliğin bazı kuralları ve projeleri bunlar. Sizce Elmadağ Belediyesi bunları yaptı mı ki, ödül alıyor. Ödül veren yandaş dergi yetkilileri keşke gelse de Elmadağ’da sadece birkaç saat geçirse….Zamanı gelince siz değerli hemşehrilerimin Belediyeye ve yöneticilerine en güzel hediyeyi, onlara yol vererek ve güle güle diyerek vereceğine inanıyorum. Sevgiyle kalın saygılar.