Elmadağ Tarihi

İç Anadolu Bölgesinin yukarı Sakarya bölümünde yer alan Elmadağ Ankara’nın 41 Km. doğusunda adını aldığı Elmadağ’ın Kuzeydoğu eteklerinde kurulmuş; çok eski bir yerleşim alanıdır.

Yapılan arkeolojik araştırmalardan elde edilen prehistorik eserler, Elmadağ ve çevresinin çok eski medeniyetlere sahne olduğunu göstermektedir.. Bu araştırmalara göre M.Ö. 547’ye kadar Frigler ve Lidyalılar, M.Ö.84’e kadar Persler ve değişik kavimlerin varlıklarını sürdürdüğü yöre bu tarihten sonra Roma İmparatorluğunun eline geçmiştir. 1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türkler 1073’ten sonra yörede etkin olmuşlardır. Anadolu’ya yapılan Moğol saldırılarından da nasibini alan yöre Moğol İmparatoru Boycu Noyan komutasındaki Moğol ordusu tarafından yakılıp yıkılmıştır.

Denizden yüksekliği 1135 m. olan ve oldukça arızalı bir topografyaya sahip olan ilçemizin batısı kısmen düzlüktür. Her tarafından derin vadilerle yarılmış yaylalar üzerinde aşınmış tepeler ve sırtlar yer alır. Güney batısında 1862 m. yüksekliğe sahip Elmadağ, kuzeyinde ise 1995 m. yüksekliğinde kütle halinde İdris Dağı bulunur. İlçeyi boydan boya geçenek akan ve kuzeyde Kızılırmak ile birleşen Kargalı Deresi kar ve yağmur suları ile beslenen düzensiz bir rejime sahip bir akarsudur.

İlçemiz Perme-Trias yaşlı kalkerlerle, plosen formasyonları üzerinde yer alır. Bu alanın büyük bir kısmı mermerleşmiş beyaz kalker ile kaplıdır. Bazı kısımlarında ince kil tabakaları bulunur. Kalker tabakaları doğuda ve güneyde; yüzeyde görülürken batıya gidildikçe üzeri örtü tabakaları ile kaplıdır.Kargalı deresi çevresinde dar bir şerit halinde kalınlığı fazla olmayan alivyal topraklar yer alır. Kuzeybatısında plosene ait kırmızımsı esmer renkli killi seriler bulunur.

Yöre kışları soğuk ve sert geçen karasal iklimin etkisi altındadır. Yüksek ve dağlarla çevrili olması sebebiyle gece-gündüz ve yaz-kış sıcaklıkları arasında büyük farklılıklar görülür.

Kar yağışları Kasım ayında başlayıp Nisan ayına kadar sürer. En fazla yağış Ocak ayında görülür. Sonbahar mevsiminin son aylarında sis vardır. Rüzgar her yönden esse de Güneydoğu yönünden esen rüzgar daha etkilidir.

KÖYÜN ADI VE NEREYE BAĞLI OLDUĞU:

Köyün adı;Küçük Yozgat’tır.Ankara iline bağlı bir kamun merkezidir.Cumhuriyetten önceki adı,Asiyozgat,daha önceleri Yozgattır.Resmi mühürlerde Asiyozgat olarak ta görülmektedir.

Asiyozgat denilmesinin sebebi:

Rivayete göre;Yozgat vilayetinde Çapanoğlu namiyle maruf ağa,nüfuz ve hüküm sahibi iken adamlarını buraya yollayarak kendisini tanımalarını,gayri kanuni ve gayri makul dileklerinin kabülunü istemiş.Düşüncesiz ve mantıksız hüküm ve icraatın,türlüsalgın ve zülmünü tevali ettiğini gören halk,günün birinde Çapanoğlunu tanımamışlar.Hatta ağanın adamlarını dövmüşler ve kovmuşlar.İşin uzayıp büyüyeceğini sezen ağa,Bırakın şu Asi adamları,,demiş ve ondan sonra köyün adı Asiyozgat olarak kalmış.

KÖYÜN NUFUS DURUMU:

1935 genel nufus sayımına göre,1253 kadın,1313 erkek olmak üzere 2566 nufuslu 621 evli bir köydür bu nufusta,milliyet,din ve dil farkı yoktur.1877 osmanlı rus harbinden batum,dan 20 hane kadar muacir gelmiştir.bunlar Türkçe konuşurlar.

KÖYÜN MUHİTİ:

Küçükyozgat,Yenişeyh,edige,kayadibi,kılıçlar,hisar,yeşildere,kuşçali,karacahasan,odabaşı,hasanoğlan,deliler köyüne yakındır.köye 2 km uzaklı bir istasyon vardır.iktisaden ankaraya bağlıdır.buradan tren ankaraya 44 km dir.

KÖYÜN TABİİ HALLERİ

Küçükyozgat bir yayla köyüdür.Kuzeyinde kayalıktan ibaret idris dağı,batı ve güneyinde nisbetten ormanlık Elma dağı vardır.Karanlıkyazı namiyle anılan düzlük arazinin eni yarım,boyu bir saattir.Arazinin ekseri yerleri taşlık ve kayalıktır.Köyde bu taşlıklar arasında ve arızalı bir yerde kurulmuştur.

1150 metre yüksekliğinde olan bu köyün kışı çok sert ve devamlıdır.Yazları serindir.

Güneş battıktan sonra ‘paltosuz dışarıda oturulamaz.