ELMADAĞ'DA CHP ADAYI DEDE..

     MÜCAHİT DEDE KİMDİR?

 

     1971 ylında Kırıkkale’de doğdu.Elmadağ Aşağıkamışlı olup, Kamu Yönetimi mezunu, Evli 2 çocuk babasıdır.1986-1991 yılları arasında Kırıkkale Belediyesi,İbrahim Örs ve MTA kulüplerinde güreşti.1998-1994 yılları arası SHP Gençlik Kollarında görev aldı.CHP Ankara il başkanlığı yerel yönetimler birim yürütmesindedir.Ankara Büyükşehir Belediyesinde 20 yıldır çalışmaktadır.ANKİDER’de (Ankara itfaiyecileri derneği) 2 dönem yönetim kurulu,KESK,TÜMBEL_SEN Sendikasında 2007/2010 yılları arası Şube Şekreterliği,2010-2013 yılları arası Şube Başkanlığı,ANİVAK Vakfının Yönetim Kurul Başkanı görevini yapmaktadır.

 

NEDEN ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI?

 

     Yerel yönetimler insani değerlere ve katılımcı demokrasiye inanan insanların işidir, düşüncesi ile çıktığımız yolda; ÜRETEN ,HALKÇI VE KATILIMCI BELEDİYE.YAŞANABİLİR BİR ELMADAĞ Hedefimizdir.

      Yerel yönetimlerin ülkemizde gerçek değeri birkaç istisnanın haricinde görülmemiştir. Kaynak yaratan, üreten ve üretime yön veren; istihdam olanakları yaratılmasına katkı sağlayan; kooperatifçiliği destekleyen, kooperatif kuran belediyecilik anlayısını öne çıkararak,Belediye başkanı ve yönetimi, halkın istek ve ihtiyaçlarına göre hizmet eden kurumsal düşünen,sosyal, ekonomik, sportif ve kültürel gelişmeyi sağlarsa başarı elde eder.
Halkla yönetmeye talip olduğumuz Elmadağ’ın sosyal, fiziki ve kültürel yapısını iyi analizle işe başlanılacaktır..
       Belediyecilik sadece kaldırım yapmak değildir. Yada 35 günde alt geçit yaparak övünmeyi gerektirmez.
      Oysa; yaşlısı, hastası, ihtiyaç sahibi, genci, işsizi, esnafı, işçisi, emeklisi, dulu ve yetimi ile birlikte yaşamanın sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla bize sorumluluklarda getirmektedir.
Bu saydıklarımızı koruma, kollama, katma, fikrini alma ve yaşam hakkı tanıma görevimizdir. Belediyeciliğin özünde hizmet yatmaktadır. Hizmeti verdiğin halkı, sürece katmanın halka sorumluluk vermekle eş değerde olduğunu unutmamak gerekir,bu hassasiyet içerisinde olunacaktır.
Elmadağ’ın yapılanmasında gözetilmesi gereken ise herkesin eşitce ve hakca yaşam alanı bulması olacaktır. Birinin mutlu, birinin mutsuz olduğu yerde sürekli mutsuzluk olacaktır. Fikirleriyle ve emeğiyle katkı koyacak katılımcıların yarıştığı bir belediye yönetimi taraflı tarafsız herkesi mutlu kılar.
      Sosyal alanların oluşturulması gerektiği Elmadağ’da, okulunda, ibadet yerininde  düşünülmesi gereklidir.
     Toplumun gelişmesi  ekonomiyle mümkün görünüyor olsada sadece bu yönle mümkün  değildir. Bu nedenle, kültürel, sportif ve sosyal yapılarında ekonomiyle ilintili büyümesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerin rant kapısı olmaması için bu saydıklarımızın katılımcılığı güçlendirerek ve ivedilikle yapılması gerekmektedir. Başkanı, meclis üyesi, muhtarı, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları(Elmadağ’da Sivil toplum örgütleri yetersiz) ortak akılda kent için çözüm üretmelidir. Bu saydıklarımızdan birisi dahi olmasa çalışmamız topal kalacaktır ve örnekleri görülmektedir. Çözümsüzlük, kavga ve yoksayma Elmadağ’ımızın yönetilmesinde sağlıklı çalışmaların olmasına her zaman engeldir. Sosyal demokrasinin insana ve doğaya verdiği değerin çalışmalarıyla eş değerde olması kaçınılmazdır. Yani; söylem ve eylem gibi..
      Yerinden yönetim; yaşayanı katan, dinleyen ve geri bildirimi mutlak olan bir zeminde yapılmalıdır. Her çalışmanın öncesi olmalı ve projelendirilerek halka veya temsilcilerine(Muhtar, meslek odası gibi) danışılması gerekmektedir.
Bu gerçeklilikle çalışmalar Elmadağ’ın her zaman aydınlık yüzünü ortaya çıkaraçak ve daha fazla projelerin hayata geçirildiği ilçe  olacaktır. Halk olarak yok sayıldığım ve söz hakkımın olmadığı bir yerel yönetim beni asla mutlu kılmaz. Var olmak, katılmak, katkı koymak her yurttaşı sorumlu ve sahip yapar.

 

       Belediyeler kar amaçlı şirketler değil, hizmet üreten örgütlü halk kurumlarıdır. Yerel yönetimlerin yandaşlara ve sermayeye daha fazla kar elde etme hedefi doğrultusunda ki girişimleri durdurulmalıdır. Özelleştirme ve taşeronlaştırmaya son verilmeli, daha önce özelleştirilen bütün hizmetler geri alınmalı, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak tüm hizmetler, belediye kurumları ve personeli tarafından yürütülmelidir. Yerel yönetim hizmetler'' DEVLETLEŞECEK ve de TOPLUMSALLAŞACAK.''

 

ÇIKIŞ İLKELERİMİZ

 

1- Yeniden belediyeleştirme;Piyasalaştırılan hizmetler belediyelere geri alınmalıdır. Bu konuda bugüne kadar yapılan özelleştirmelere karşı yeniden belediyeleştirme mücadelesi verilmelidir. Tüketicileri koruma amaçlı zaruri ihtiyaç maddelerine narh koyma yetkisi, her türlü denetleme yetkisi gibi daha önceleri belediyelere ait olup başka kuruluşlara devredilen ya da ortadan kaldırılan hizmet ve yetkiler de yeniden belediyeleştirmenin konusudur.
2- Toplumsal eşitlik;Her kentli kentin sahibi ve ortağıdır; kentli, gelir durumundan bağımsız olarak belediye hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
3- Dayanışma;Kentte her düzeyde dayanışmaya öncülük eden ve dayanışmayı kurar.
4- Demokratik yönetim;Belediye karar organlarının seçim ve çalışma sisteminin demokratikleştirilmesi; halkın örgütlenmesine öncülük edilmesi; örgütlü toplum kesimlerinin karar ve yönetim sürecine katılması toplumcu belediye talebinin ve yönetiminin temelidir. 
Belediyenin sorumluluğunda planlama-karar alma- uygulama sürecinde yurttaş-üniversite-meslek kuruluşu, demokratik örgüt ve belediye çalışanlarının katılımı; siyasi-mali çıkarcılığın ortadan kaldırılması yönetim ilkesidir. 
5- Üretici ve paylaşımcı belediyecilik;Belediye, kaynak yaratır, üretir ve üretime yön verir; istihdam olanakları yaratılmasına katkı sağlar; kooperatifçiliği destekler, kooperatif kurar ve aynı zamanda, üretime ve adil paylaşıma eşdeğer önem verir.
7- Planlamacılık ve kalkınma; Halkcı belediyecilik, yereli yönetme anlayışıyla sınırlı değildir; yerelde toplum yararına planlama ve katılımın ulusal ölçekte toplum yararına planlama ve kalkınma ile mümkün olabileceği anlayışından hareket eden bir toplumcu siyaset anlayışıdır.
8- Ortak yaşam kültürü ve kentlilik bilinci; Piyasa ve tüketim mekânlarında bir araya toplanarak yalnızlaştırılan, kendine ve kentine yabancılaşan tüketici bireyi, toplumsal birlikteliklerde ve etkinliklerinde biraraya getirerek üretici, dayanışmacı ve paylaşımcı hemşeri yaratmak; kentine sahip çıkan, talep eden, sorgulayan, hak arayan yurttaşı destekleyerek kentli ve hemşehri bilincinin oluşması için olanak yaratmak toplumcu belediyenin bireye ve toplumsal yaşama bakış açısını yansıtır.
9- Nitelikli hizmet-üretken emek - nitelikli çalışma koşulları;Kamu erkinin belediye hizmetlerinde ve tüm kentte istihdam koşullarının iyileştirilmesi ve emek gücünün değerinin yükseltilmesi yönünde kullanılmasıtoplumcu belediyenin emek gücüne bakış açısını yansıtır. Emek gücünün niteliğinin yükseltilmesi ve eğitimini; işçilerin sağlık ve güvenliğini toplumsal bir görev bilir.
10. Doğal ve tarihi çevrenin korunması;Çevreye duyarlı, ekosistemlerin, tarihsel kültürel değerlerin, doğal yaşam alanlarının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi; toplumsal ve doğal miras olarak geleceğe aktarılması ve bu yönde bir toplumsal bilinç oluşturulması toplumcu belediyenin temel görevidir. 
Toplumcu belediye kentlerde yaşayan sokak hayvanlarının yaşam haklarına saygı duyarak, onların korunması ve bakımı için gerekli çalışmaları yapar.
11- Gelişmeye açık olmak;Dünya’da süren arayışın ve çok sayıdaki uygulamanın izlenmesi ve ilham alınması; yerel değerleri ortaya çıkararak bunları toplumlara tanıtmak; yavaş şehir türü seçkin uygulamaları teşvik etmek toplumcu belediyecilik düşüncesine zenginlik katacaktır.
12- Herkesi görmek;Halkcı belediye, engelli durumunda olan, engelleri nedeniyle toplumsal yaşamdan dışlanma tehlikesi ile yüz yüze kalan her hemşeriyi görmek ve onların toplumsal yaşama katılımının önündeki engelleri kaldırmak zorundadır. Engelli örgütleriyle birlikte çalışmak toplumcu belediyenin demokratik yönetim anlayışının gereğidir.
Toplumda yardıma muhtaç durumda bulunan yaşlılar, çocuklar ile kadınların mağduriyeti önlemek ve korunmalarını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar. 
13- Tüketiciyi koruma;Piyasanın denetlenmesinde tüketici bilinci ve örgütlenmesi önemli araçlardan birisidir. Piyasa işleyişi nedeniyle maddi-manevi kayba uğrama riskiyle yüz yüze bulunan tüketicilerin korunması amacıyla piyasayı denetler ve tüketici örgütleriyle işbirliği içinde hareket eder.
14- Toplumsal cinsiyet eşitliği;
Kadınların yaşadığı sorunlara duyarlı olan; kamu erkini kadın sorunlarını çözmek için kullanan ve toplumsal cinsiyet eşitliği için bilinç oluşturmak.
15-Kültür ve sanatı desteklemek;
Halkcı belediye, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve topluma ulaştırılması için gerekli ortamı hazırlayan, özellikle çocukların ve gençlerin bu faaliyetler kapsamında eğitilmesi için çaba harcayan belediyedir.